NTP projektjeink 2017

NTP-ITR-M-16-0001

 

A NTP-ITR-M-2016-0001 – „Tehetség Roadshow 2016-2017” elnevezésű projekt segítségével immáron harmadik éve olyan rendezvénysorozat valósult meg, melynek legfőbb célja a Nemzeti Tehetség Program megismertetése, népszerűsítése. A projekt keretén belül 2017 első felében öt állomásos Tehetség Roadshow megvalósítására került sor az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. szervezésében.

A rendezvények egyik célkitűzése volt, hogy a tehetséges fiatalok, szüleik és családtagjaik, a pedagógusok és a tehetséggondozó szakemberek tapasztalatcseréjének színtere legyen. A rendezvénysorozat roadshow jellegű: az egyes rendezvények programjának struktúrája hasonló volt, de az ország több pontján, a helyi adottságok és a közösségek igényeinek figyelembe vételével alakult.

Az öt várost érintő Tehetség Roadshow 2017 elnevezésű rendezvénysorozat állomásai és időpontjai a következők voltak:

 • 2017. február 17.: Székesfehérvár
 • 2017. március 10.: Szécsény
 • 2017. április 7.: Komló
 • 2017. május 12.: Kőszeg

 • 2017. június 8.: Tata

A rendezvénysorozat roadshow jelleggel épült fel, az egyes rendezvények programjának struktúrája hasonló volt. Az állandó tartalmi elemek a következők voltak:

 • fiatal tehetségek színpadi bemutatkozásai,
 • interaktív játékos tehetséggondozó foglalkozások,
 • tehetséggondozó jó gyakorlatok bemutatkozása pedagógusok és tehetséggondozó szakemberek részére,
 • előadás szülők számára a tehetség témakörében,
 • a zárórendezvény kivételével, ahol egy Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjas zenei tehetség volt a vendégünk, minden állomáson sor került egy ismert személyiség bemutatására.

A program alapvetően két részből állt:

I. Színpadi bemutatkozások

A színpadi bemutatkozások célja, hogy a helyi fiatalok lehetőséget kapjanak tehetségük bemutatására a részt vevő szülők, diákok előtt, ezzel is felkeltve az érdeklődést a képességterületük iránt, továbbá a résztvevő fiatalok fórumbeszélgetés keretében nyerhetnek betekintést a szakmájukban, szakterületükön már komoly sikereket elért tehetségek életébe. Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a köznevelésben érintett szakemberek, valamint a szakmai együttműködő szervezetek, partnerek és a sajtó munkatársai megismerjék a projekt célkitűzéseit, a Nemzeti Tehetség Program eredményeit.

II. Interaktív standok/foglalkozások

A színpadi bemutatkozásokon túl mind a tanulók, mind a szülők, pedagógusok számára interaktív foglalkozásokat szerveztünk. Az interaktív standokon olyan képességfejlesztést támogató programokat ismerhettek meg a résztvevők, mint a vívás, de voltak fizikai kísérletek, vagy épp LEGO robotbemutató is. Ezzel egy időben a szülők és a pedagógusok előadásokat hallgathattak meg a tehetséggondozással kapcsolatos hazai jó gyakorlatokról.

A rendezvénysorozat nagy sikerrel zárult, az öt állomáson több, mint 800 fiatal és 300 szülő, pedagógus vett részt.

2017. második felében tovább folytatódik az országjárás.

 

NTP-NHTR-M-16-0001

 

Az NTP-NHTR-M-16-0001 – „A hazai tehetséggondozási rendszer népszerűsítése kiadvány által és rendezvényeken” program célja a hazai tehetséggondozási rendszer, valamint a kiemelkedő tehetségsegítő programok népszerűsítése külföldön, ezzel összefüggésben a szakmai párbeszéd és az együttműködés lehetőségének megteremtése (Tehetség Találkozó – külföldi szakmai nap megvalósításával).

A 2017. június 27-én tartott Müncheni Tehetség Találkozó lehetőséget biztosított arra, hogy a Nemzeti Tehetség Programot Németországban is megismerjék a meghívottak, ezen kívül a jövőre nézve hasznos szakmai kapcsolatok alakulhassanak ki. A külföldi résztvevők megismerkedhettek a Nemzeti Tehetség Programmal és az Új Nemzedék Központ tehetséggondozásban betöltött szerepével. A delegált kollégák pedig találkozhattak Roya Klingner igazgatóval, a Bajor Tehetség Központ vezetőjével, és átfogó képet kaptak a bajor tehetséggondozás sajátosságairól. A program továbbá lehetőséget adott a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj egyik nyertesének, Antal Istvánnak a bemutatkozására is, aki az ösztöndíj fontosságáról, a benne rejlő lehetőségekkel ismertette meg a jelenlévőket.

A projekten belül megjelenő szakmai kiadvány célja volt, hogy a Nemzeti Tehetség Programot bemutassa és népszerűsítse. A koncepció összeállításánál fontos szerepet játszott, hogy a Nemzeti Tehetség Programról átfogó képet adjon, továbbá, hogy megvalósult programelemeket is bemutasson. A kiadvány első része az NTP kialakulását és előzményeit fejti ki, a második rész hét megvalósult, NTP által támogatott tehetséggondozó programot mutat be. A kiadvány befejező része a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjról ad összefoglalót 5 ösztöndíjas diák megszólaltatásával.

 

NTP-TKSZP-M-16-0001

 

A projekt fő célja a tehetséggondozás területén tevékenykedők párbeszédének elősegítése, továbbfejlesztése szakmai rendezvények, konferenciák megvalósításával, így három konferencia kerül megrendezésre, amelynek kiemelt témája a tehetséggondozás hazai és nemzetközi tapasztalatainak, jó gyakorlatainak megismertetése és elterjesztése, valamint a tehetségsegítő szakma tudásmegosztási lehetőségeinek feltérképezése.

A OTDT HTDK konferencia célja a határokon átnyúló tudományos építkezés és a magyarországi, valamint a határon túli felsőoktatási tehetséggondozásban részt vevő intézmények, szervezetek, szakemberek közti együttműködés erősítése, a határon túli tudományos diákköri mozgalom fejlesztése a tapasztalatok kölcsönös megosztásával. A háromnapos konferencián plenáris előadások, szakmai viták és szekciókban folytatott munka zajlott.

18. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia hozzájárult az oktatáspolitikusok, az oktatási szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a szakmai szervezetek között párbeszéd és együttműködés erősödéséhez és jó gyakorlatok elterjedéséhez. A projekt keretében az ÚNK feladata a tehetséggondozás szekció lebonyolítása volt.

A Budapesti Tehetség Konferencia lehetőséget biztosított szakmai párbeszéd kialakítására és nemzetközi szakmai kapcsolatfelvételre. A szakemberek kérdéseket vethettek fel, új ötleteket kaphattak, kutatási területeken kapcsolódhattak össze. A konferencián a munkaerőpiac igényeit megismerve mérlegelhették, hogy milyen igényeknek kell a megfelelniük a diákoknak, melyek azok a tulajdonságok, amelyek nélkülözhetetlenek a munkaerőpiacon.

Az NFTÖ alumni találkozó első megszervezésével elindítottunk egy kapcsolatkialakítási lehetőséget az ösztöndíjban részesülők között, illetve bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk a fiatalok számára. Egy szemléletformáló előadást szerveztünk számukra a tehetség és a siker kapcsolatának témakörében.

 

NTP-MTM-M-16-0001

A NTP-MTM-M-16-0001– Tehetséggondozó szakemberek és szervezetek elismerése és a tehetséggondozó programok népszerűsítése a médiában

 

A projekt célja minősített tehetséggondozó műhelyek hálózatának kiépítése a Közép-magyarországi régióban és ezáltal az országos hálózat fejlesztése. Az új mintaintézményi szerepkör, a Minősített Tehetséggondozó Műhely kialakításának célja, hogy minden tehetség a képességeinek legjobban megfelelő fejlesztésben részesüljön, továbbá a környezetében elhelyezkedő oktatási intézményeknek szakmai tanácsadást, konzultációs lehetőséget biztosítson, és hogy elősegítse a tehetségbarát környezet kialakítását.

A nyílt pályázat során a kiválasztási folyamat végén összesen 8 közép-magyarországi és 30 konvergencia régiós intézmény nyerte el a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet.

A projekt keretében 21 fő tehetségmentori felkészítése valósult meg. Mentor az lehetett, aki pedagógus vagy pszichológus diplomával rendelkezik. A mentorok kiválasztásánál fontos szempont, hogy a jelentkező valamelyik MTM-ben vagy annak környezetében lásson el egyéni helyzetben végzett tehetséggondozói tevékenységet. A képzések során a résztvevők a tehetségek egyéni mentorálásának módszerével ismerkedtek meg, módszertani kultúrájuk és a tehetségekkel történő differenciált megközelítéseik tárháza bővült.

Mivel minden MTM a tehetséggondozás területén mérhető és adaptálható tapasztalatokkal rendelkezik, ezért a projekt célja az ezen intézményekben dolgozó szakemberek munkájának hatékony támogatása volt. A képzésen túl kisértékű tárgyi eszközöket (projektorokat, illetve a programfelelősök számára tableteket), valamint a mentorok számára szakmai anyagokat biztosított a projekt.

 

NTP-HTSZ-M-16-A-0002

 

A NTP-HTSZ-M-16-A-0002 azonosító számú, „Hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása” elnevezésű projekt a hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá a tehetségsegítő szervezetek hálózatainak kialakulásának támogatását tűzte ki célul, melyet három tevékenységgel valósított meg.

Az alkotópedagógiai táborok és workshop célja egy olyan komplex élménypedagógiai foglalkozás megvalósítása volt, amelyen keresztül a gyerekek bátorságot, bizalmat kapnak ahhoz, hogy hagyományos manuális és modern digitális technológiákkal dolgozzanak. A program keretében háromféle tematikus keretmese egyikén keresztül ismerhették meg a gyerekek a manuális és digitális alkotótér adta lehetőségeket. „A jövő városa” tematika kapcsán a gyerekek közösen megtervezhették és elkészíthették az általuk megálmodott várost, amelyben a jövőben élni szeretnének.

„Szuperhősök” keretmesében a gyerekek fantáziája által megteremtett szuperhősök megvédik Budapestet egy idegeninváziótól vagy szupergonosztól, közben megtervezték saját identitásukat, a kosztümjeiket és eredettörténeteket. A „Zöld mérnökök” keretmese segített megismerni a jelenleg használt energia termelő berendezéseket, azok előnyeit és hátrányait, illetve orientálta a gyerekeket a megújuló energiák használatára. Fontos szempont volt az, hogy a feladatokat csapatokban valósították meg – mindegyik tematika úgy volt kidolgozva, hogy a csoportok közös munkája hozza ki a végleges eredményt.

A projekt ezen felül biztosította a tehetséggondozó programokba bevont, kiemelkedő tehetségek tehetséggondozó rendezvényeken, szakmai fórumokon, konferenciákon történő részvételét. A mobilitás a már megszerzett tudás elmélyítésének, valamint további ismeretek, tapasztalatok szerzésének, illetve a versenyek és konferenciák, előadások egyik legfontosabb záloga. Ezek alapján jelen projekt részeként is fontos területnek számított a tehetséges fiatalok és pedagógusaik, mentoraik mobilitásának támogatása olyan utazások megvalósulásához, amelyek anyagi okokból, a megfelelő információk, esetleg a kellő motiváció hiánya miatt egyébként elmaradnának.

2017. március 21-én megvalósult az Új Nemzedék Központ közösségi tereibe beszerzett hangtechnikai eszközökhöz egy workshop, mely elméleti és gyakorlati elemekből felépítve adta át a közösségi terek munkatársainak az eszközök általános használatához szükséges ismereteket. A képzésnek köszönhetően a képzést elsajátító munkatársak segítségével, mentorálásával az ország közösségi tereibe látogató fiatalok profi eszközök segítségével fejleszthetik a zenei készségüket.

 

NTP- KTSZT-M-16-0001

 

A NTP-KTSZT-M-16-0001 – Tehetséggondozó szakemberek és szervezetek elismerése és a tehetséggondozó programok népszerűsítése a médiában elnevezésű projekt célja, hogy méltó elismerésben részesítse a tehetséggondozás területén példaértékű, kiemelkedő eredményeket elért személyeket, közösségeket és szervezeteket, valamint támogassa a tehetséges fiatalok, a tehetséggondozó programok médián keresztüli megismertetését.  Az elismerések odaítélésének folyamata a korábban már kidolgozott jó gyakorlatok szerint történt.

A program egyik pillére az OKTV-nyertes tanulók felkészítő tanárainak elismerése – a „Kiváló versenyfelkészítő” díj átadása. Ennek fóruma maga az OKTV Díjátadó Ünnepség volt. Az OKTV nyertes diákok felkészítőinek díjazása a hagyományoknak megfelelő módon zajlott, a diákok versenyeredményei, valamint az OKTV bizottságokban végzett munka alapján, felterjesztés útján. A felterjesztési folyamatban az Oktatási Hivatal is közreműködött. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosította.

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj odaítélése három kategóriában nyílt pályáztatás útján valósult meg. Két kategóriában – a szervezetek és az Életműdíj odaítélése esetében – a felhívásban szereplő szervezetek tehettek jelölést a díjazottakra. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosította. A díjak átadása az Országos Tehetséggála díjátadó rendezvényén történt a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

A további célkitűzést, a kiemelkedő tehetséggondozó szervezetek, programok és tehetséges fiatalok médiában történő bemutatását közvetlenül kreatív médiatermékek előállításával valósítottuk meg.  Emellett a Nemzeti Tehetség Programot, annak eredményeit népszerűsítő kampány megvalósításába is bekapcsolódtunk a szükséges médiafelületek biztosításával.

NTP-TSZPK-M-16-0002

 

A „Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl” című projekt keretében akkreditált pedagógus-továbbképzéseket (összesen 5 alkalommal), illetve tehetségkoordinációs kompetenciafejlesztő tréninget valósítottunk meg. A cél elérését a tehetségsegítő személyek és szervezetek támogatása, módszertani kultúrájuk gazdagítása által értük el. A program résztvevői a tehetségsegítésben részt vevő magyarországi és határon túli pedagógusok, valamint tehetségsegítő szakemberek (pl.: iskolapszichológus, tehetséggondozó koordinátor) voltak.

A Személyiségformálás tehetségmentorálással: tehetségek szocio-emocionális és motivációs erőforrásainak fejlesztése címmel akkreditált képzésünkön május-június folyamán összesen 79 pedagógus vett részt az ország minden pontjáról. A képzés eredményeként a résztvevők képessé váltak a mentor-mentorált kapcsolat eltérő szakaszaiban különböző feladatok adására; felismerni és alkalmazni a segítő kapcsolat fenntartásához szükséges készségeket; az erőforrás-központú attitűd támogatására a tehetségsegítésben; egyéni célok megfogalmazásának non direktív segítésére; cselekvési program összeállításának támogatására és helyzetértékelésre; problémaközpontú és tanulóközpontú adaptív pedagógiai módszertan kipróbálására.

A kompetenciafejlesztési workshopunkat május 3-án tartottuk meg a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szakemberei számára, 4 tehetséggondozó előadó bevonásával. A workshop a nyelvi-kommunikációs, matematikai-logikai, zenei és kognitív, affektív, szomatikus képességek fejlesztésében az alábbi ismeretek, kompetenciák bővítéséhez járult hozzá:

 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tehetségsegítő lehetőségeinek helyi szintű azonosítása
 • A nem tehetségbarát családi háttérrel rendelkező gyerekek tehetségtámogatási formáinak kiválasztása
 • A szociokulturális hátrány tényezőinek felismerése a tehetségfelismerés, tehetséggondozás terén
 • A területi hátrány csökkentésének lehetőségei.

 

NTP-MHGY-M-16-0001

A „Londonban a magyar tehetségekért” című projekt célja az Egyesült Királyságban élő magyar fiatalok segítése tehetségük kibontakoztatásában sokrétű készségfejlesztő és közösségteremtő programokon keresztül, továbbá a Magyarországon élő fiatal tehetségek nemzetközi szakmai bemutatkozásának elősegítése.

Íme néhány a 2016-17-ben megvalósult képzéseink és rendezvényeink közül:

A Startup Campus London elnevezésű, négy alkalmas, vállalkozói kompetenciafejlesztő képzésünk alkalmat adott a fiatalok üzleti ötleteinek bemutatására, egyéni vállalkozói készségeik fejlesztésére, és a kiemelkedő üzleti potenciált rejtő koncepciók felkarolására.

A Speak Academy London nyilvános beszéd tanfolyam résztvevői elsajátíthatták az ékesszólás fortélyait, a hallgatóság figyelmének megkötésére és fenntartására szolgáló technikákat, valamint a hallgatóság meggyőzésének eszközeit.

A NEXT gyakornoki program, amely a fiatalok munkaerőpiaci versenyképességének növelését, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerének építését, és a magyar munkaerőpiacra vonatkozó ismereteinek bővítését hivatott elősegíteni, pozitív fogadtatásra lelt az Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgatók és a hazai munkáltatók körében egyaránt.

Az Egyesült Királyságban megrendezett Tehetségek Klubja események, az országjáró Tehetség Roadshow, továbbá az Egyetemi Vitaestek keretet teremtettek a kint elő magyar fiatalok számára a bemutatkozásra, a tapasztalatcserére és a széleskörű szakmai dialógusra.

A Talent Zone 2017-en a Bartók Boulevard ezerarcú galériái, kortárs művészeti bázisai adtak ihletet a résztvevőknek az ideális közösségi tér koncepciójának megálmodásához. Az Egyesült Királyságból, Magyarországról és Erdélyből érkező, innovatív gondolkodású egyetemisták és fiatal szakemberek csapatokra bontva gondolkodtak együtt a négy napos táborban. A csapatok által kidolgozott koncepciókat a háromtagú zsűri a fenntarthatóság, az aktualitás és az egyediség szempontjai alapján értékelte.